Huidige situatie

 

De kerk in Annerveenschekanaal is een waterstaatskerk van 1836. Sinds 1984 worden er geen diensten meer gehouden. Sinds 1985 wordt de kerk alleen nog gebruikt voor culturele activiteiten en activiteiten voor het dorp.

Aanloop naar huidige situatie

In verband met de fusie tussen de Hervormde gemeenten Annerveen en Anloo werd het kerkgebouw en de daarbij behorende ruimten in 1982 ondergebracht in een zelfstandige “Hervormde Stichting Kerk en gebouwen”. Deze aan de protestante kerken gelieerde stichting werd in 2010 omgevormd tot de nieuwe en onafhankelijke Stichting Instandhouding en Exploitatie Kerk en gebouwen Annerveenschekanaal (afgekort SIEKA), die zich ten doel stelde om een nieuwe toekomst voor de kerk te realiseren. Hoewel met de vrijwillige inzet van dorpsgenoten veel kon worden bereikt, waren de financiële mogelijkheden te beperkt (o.a. door het wegvallen van landelijke subsidies) om de kerk op de langere termijn op vrijwillige basis te kunnen onderhouden. In 2013 ging de kerk over in particuliere handen en SIEKA vormde zich om tot de stichting Vrienden van de Kerk van Annerveenschekanaal. Met de overdracht kon het verval van de kerk een halt worden toegeroepen.

Huidige situatie

Anno 2014-2015 is veel geld en tijd gestopt in de restauratie van het pand en de realisatie van een diensten- en horecavoorziening. Er werd een geheel nieuwe restaurantkeuken gerealiseerd en de consistorie is omgebouwd naar een intiem en smaakvol restaurant. De kerk werd – in goed overleg met Monumentenzorg - voorzien van een achteruitganf, (vloer)verwarming en een lambrisering en een van de grotere zalen is omgebouwd naar een “Heerenzaal”, geschikt voor de kleinere feesten en partijen. Voor en naast het gebouw zijn enkele terrassen gesitueerd en in het Grevelingkanaal is vóór de kerk een aanlegsteiger gebouwd. De onderhoudstaat is, nog geen jaar na de overname, bijzonder verbeterd en de mogelijkheden van het gebouw zijn sterk toegenomen.