Wie zijn wij?

 

 

De Stichting Vrienden van de Waterstaatserk van Annerveenschekanaal is ontstaan vanuit de oude beheersstichtingen. In 2013 werd de kerk overgedragen aan de huidige eigenaren, de familie De Jonge. Zij hebben in het complex een diensten- en horecavoorziening gerealiseerd.

De Vrienden van de Waterstaatskerk van Annerveenschekanaal stelt zich ten doel om de geschiedenis van de kerk te beschrijven en de specifieke interieurelementen te behouden. Zij doet dit in goede samenspraak met de eigenaren.

De stichting verwerft middelen om dit doel te bereiken. Een van de meest ambitieuze doelen is het behoud en restauratie van het orgel.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

- Jaap Last                 voorzitter

- Diewerke Wierts      secretaris

- Henk Folkersma      penningmeester

- Martine Wouters      lid van bestuur